ANNA STYKAŁA with HAIR nad MAKE UP for SLAVA WARSOVIE

PHOTOGRAPHY ADAM CEKIERA

STYLE MACIEJ DĄBROŚ

HAIR & MAKE UP ANNA STYKAŁA

MODELS SABINA LATKOWSKA 

KAMILA IROBI